Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1939879 obálek a 482278 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Přehled o činnosti za rok 1994

Autor: Čestmír Čihalík, Vladko Horčička, Zdeněk Kolář, Jindřich Pazdera, Jiří Přidal
ISBN: 9788070675625
OKCZID: 111704297

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČIHALÍK, Čestmír. Univerzita Palackého. Přehled o činnosti [lékařské fakulty UP] za rok 1994. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995, 78 s. ISBN 80-7067-562-4.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.161.118...)