Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2238724 obálek a 562533 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ortodoncie. II.

Autor: Marie Štefková, Milan Kamínek
Rok: 1991
ISBN: 9788070679968
NKP-CNB: cnb000066852
OCLC Number: (OCoLC)85681010
OKCZID: 110280768

Citace (dle ČSN ISO 690):
KAMÍNEK, Miloš a Marie ŠTEFKOVÁ. Ortodoncie: Určeno pro posl. LF UP [lékařská fak. Univ. Palackého]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1991, 68 s. ISBN 80-7067-996-4.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (100.24.113...)
 
 
 

Seznam literatury