Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2213046 obálek a 558967 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Psychologie tvořivé fotografie

Autor: Kozák, Pavel
Rok: 1991
ISBN: 9788070680308
NKP-CNB: cnb000068562
OCLC Number: (OCoLC)39568631
OKCZID: 110564082

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOZÁK, Pavel. Psychologie tvořivé fotografie. 1. vyd. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1991, 87 s. ISBN 80-7068-030-X.


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.210.11...)