Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1907251 obálek a 477268 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Analýza rizik při práci: příručka pro zaměstnavatele

Autor: Baumruk, Jaroslav, Státní zdravotní ústav
Rok: 2001
ISBN: 9788070711835
NKP-CNB: cnb001088416
OCLC Number: (OCoLC)51189013
OKCZID: 110507202
Vydání: Dotisk 2., dopl. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BAUMRUK, Jaroslav. Analýza rizik při práci: příručka pro zaměstnavatele. Dotisk 2., dopl. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav v nakladatelství Fortuna, 2001, 135 s. ISBN 80-7071-183-3.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyDalší vydání

  • 1. vyd. Rok vydání: 2000
  • 3., dopl. a přeprac. vyd. Rok vydání: 2002Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát 75.00 Kč


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.91.4...)