Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2908869 obálek a 878736 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007; Geoscience Research Reports for 2007Rok: 2008
ISBN: 9788070757086
OKCZID: 110448484

Citace (dle ČSN ISO 690):
Zprávy o geologických výzkumech v roce ... =: Geoscience research reports for ... Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, [1952]-.


Anotace

 

Sborník prací přináší nejnovější výsledky prací a výzkumů na různých pracovištích geologických oborů a v aplikované geologii.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)