Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úvod do teorie žurnalistiky: celost. vysokošk. učebnice pro stud. fak. žurnalistiky a filozof. fak

Autor: Hudec, Vladimír
Rok: 1989
ISBN: 9788070770481
NKP-CNB: cnb000049072
OCLC Number: (OCoLC)23557916
OKCZID: 110318261
Vydání: 2., dopl. a upr. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HUDEC, Vladimír. Úvod do teorie žurnalistiky: celost. vysokošk. učebnice pro stud. fak. žurnalistiky a filozof. fak. 2., dopl. a upr. vyd. Praha: Novinář, 1989. 265 s., [20] s. obr. příl.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.173.35...)