Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171144 obálek a 536559 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úvod do politologie

Autor: Škaloud, Jan
Rok: 1991
ISBN: 9788070799970
NKP-CNB: cnb000062110
OCLC Number: (OCoLC)39566536
OKCZID: 110337059

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠKALOUD, Jan. Úvod do politologie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1991, 120 s. ISBN 80-7079-997-8.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.168.111...)