Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2846531 obálek a 854536 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Antonín Devátý : český dirigent, skladatel a hudební pedagogAutor: Bokůvková, Vlasta
Rok: 1998
ISBN: 9788070824078
NKP-CNB: cnb001167688
OKCZID: 110382049
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BOKŮVKOVÁ, Vlasta. Antonín Devátý: český dirigent, skladatel a hudební pedagog. Vyd. 1. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. 149 s., [28] s. obr. příl.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)