Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2208572 obálek a 558279 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Programování NC strojů

Autor: Karel
Rok: 2000
ISBN: 9788070826928
NKP-CNB: cnb000988609
OCLC Number: (OCoLC)46962380
OKCZID: 110465475

Citace (dle ČSN ISO 690):
JANDEČKA, Karel, Jiří ČESÁNEK a Pavel KOŽMÍN. Programování NC strojů. 1. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita, Strojní fakulta, 2000, 159 s. ISBN 80-7082-692-4.


Digitální objekty

Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.234.254...)