Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2119498 obálek a 525073 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

České a slovenské dejiny štátu a práva. 1. časť

Autor: Peter Mosný
Rok: 1992
ISBN: 9788070971949
NKP-CNB: boa001-mzk01000435863
OKCZID: 110340860

Citace (dle ČSN ISO 690):
MOSNÝ, Peter. České a slovenské dejiny štátu a práva. 2. preprac. vyd. Košice: Univerzita P.J. Šafárika, Právnická fak., 1992, 154 s. Vysokoškolské učebné texty. ISBN 80-7097-194-0.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.29...)