Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2550019 obálek a 740532 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Přemyslovci: jak žili, vládli a umíraliAutor: Žemlička, Josef
Rok: 2005
ISBN: 9788071067597
NKP-CNB: cnb001630629
OCLC Number: (OCoLC)63295816
OKCZID: 110000421
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŽEMLIČKA, Josef. Přemyslovci: jak žili, vládli a umírali. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 497 s.

Hodnocení: 4.4 / 5 (13 hlasů)


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Rozsáhlá, čtenářsky zajímavá a odborně fundovaná práce předního českého medievalisty, jenž se specializuje na dějiny přemyslovského období od 10. do počátku 14. stol. Původ Přemyslovců a stručný přehled historie přemyslovského panování, složité rodové a rodinné vazby, problematika dynastických pojmenování (volba jména, proměna jména, pořadové označování). Dětství a mládí knížecích a královských synů. Dědičnost trůnu a dynastické spory o něj. Sňatková politika a vytváření příbuzenských svazků. Okružní jízdy spravovaným územím a další výjezdy panovníků z centra. Lov a honitba. Vztah k církvi, obsazování biskupského stolce, zakládání církevních zařízení. Postavení ženských příslušnic rodu. Emigrace nepanujících knížat a jejich družin. Osudy nemanželských dětí. Vojenství přemyslovské epochy, významné bitvy a válečná tažení. Církevní svátky, slavnosti (korunovace, sňatky, křty a jiné akty závažné pro stát a dynastii), hody a hostiny, turnaje, rytířská pasování a další zábava u dvora. Úsilí o královský titul a korunovace. Umírání a smuteční ceremonie. Nástupnictví po olomoucké vraždě r. 1306. Rodokmen významnějších mužských a ženských příslušníků rodu. Černobílé fotografie a ilustrace. Bohatý poznámkový aparát. Rozsáhlý seznam pramenů a literatury. Rejstřík.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Antikvariát Kodytek
Československá bibliografická databáze
Databázeknih.cz


Komentáře

Jak se rodili a umírali, jak se ženili a bavili, válčili, navzájem se mrzačili a pronásledovali, jak byli pohřbíváni, ale také jak nastupovali na trůn, jak vládli a jak se z knížat stali dědiční králové. O tom všem vypráví čtenářsky zajímavá a odborně fundovaná kniha Josefa Žemličky
09.09.2015    Zdroj: Web obalkyknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)