Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2261871 obálek a 569929 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny Skotska

Rok: 2007
ISBN: 9788071068754
NKP-CNB: cnb001717424
OCLC Number: (OCoLC)187296018
OKCZID: 110001522
Vydání: Vyd. 1.


Anotace

 

Hlavní text je rozdělen do deseti kapitol. Každou zpracoval odborník zabývající se příslušným obdobím skotských a britských dějin. Počáteční kapitola probírá nejranější dějiny (keltské osídlení, období římské nadvlády a vpády Norů do Skotska). Předělem je rok 1100 jako počátek národního státu - království se územně vymezilo a nastal i hospodářský vzestup. Pozdnímu středověku je věnována samostatná kapitola, zejména počátkům bojů za nezávislost ve 14. a 15. století. Následující kapitola se zabývá skotskou renesanční monarchií (16.stol.) a prosazením reformace kalvinistického typu. Ohrožení nezávislosti v 17. stol. a pokus o personální unii s Anglií (vláda Jakuba I.) i neklidné 18. století tvoří námět dalších kapitol (vytvoření jednotného království Velké Británie). Změny ve století 19. - průmyslové úspěchy, změna sociální struktury, přistěhovalectví, vznik škol a univerzit popisuje další část. Poslední kapitola se zabývá dějinami Skotska ve 20. století, zejména situací v průběhu 2. světové války a politickými i společenskými změnami po válce. Na závěr jsou připojeny dvě samostatné kapitoly - první pojednává o tzv. skotské diaspoře, druhá se zabývá skotským středověkým a renesančním písemnictvím. Tradičně je připojena i stať českého autora o česko-skotských kulturních stycích. Závěrečné dodatky obsahují různé přehledy, chronologii významných událostí a rejstřík.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Knihy.ABZ.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (184.72.102...)