Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2322201 obálek a 585146 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Čechy v době knížecí

Rok: 2007
ISBN: 9788071069058
NKP-CNB: cnb001757953
OCLC Number: (OCoLC)190778568
OKCZID: 110005218

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŽEMLIČKA, Josef. Čechy v době knížecí: (1034-1198). 2., opr. a dopl. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 712 s. Česká historie, sv. 2.

Hodnocení: 4.7 / 5 (11 hlasů)      spolupracujeme s CBDB.cz


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Politika, geopolitické a hospodářské poměry, kulturní vývoj, sociální struktura, organizace raněstředověkého státu, počátky církevních struktur, kolonizace atd. Vývoj českých zemí v průřezu dvou století v souvislosti s vývojem okolních zemí (zejména Německa, Polska a Maďarska). Od smrti knížete Oldřicha po získání dědičné královské hodnosti Přemyslem Otakarem I. v r. 1198. Mimořádně obsáhlý a hodnotný poznámkový aparát. Nové vydání, aktualizované a doplněné o nové poznatky a náměty, je rozšířeno o kapitolu, která shrnuje vývoj bádání o daném dějinném období v uplynulém desetiletí.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.92.96...)