Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2552360 obálek a 741376 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010 : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v dňoch 18.-20. marca 2010 v priestoroch ÚZ NR SR Častá-Papiernička organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou pod záštitou prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc., dekana PraF UK v Bratislave. I. časťAutor: Juraj Hamuľák
ISBN: 9788071603085
OKCZID: 128850479


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)