Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2448484 obálek a 685099 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Počítače pro každého

Autor: Koubský, Petr a Jurkovičová, Gabriela
Rok: 1995
ISBN: 9788071692515
NKP-CNB: cnb000111009
OCLC Number: (OCoLC)36507516
OKCZID: 110374046
Vydání: 2., aktualiz. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOUBSKÝ, Petr. Počítače pro každého. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 1995. 154 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.204...)