Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2383902 obálek a 592234 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Poslední dny

Autor: White, Ellen Gould Harmon
Rok: 2008
ISBN: 9788071720829
NKP-CNB: cnb001793968
OCLC Number: (OCoLC)228781474
OKCZID: 110264455

Citace (dle ČSN ISO 690):
WHITE, Ellen Gould Harmon. Poslední dny. 1. vyd. Praha: Advent-Orion, 2008. 110 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha
Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.171.146...)