Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2103827 obálek a 520853 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vyhraj život! Cíl : na cestě ke zdraví a uzdravení

Autor: John Youngberg, Millie Youngberg, Wes Youngberg, Jaroslava Dlabajová
ISBN: 9788071727163
NKP-CNB: cnb002843892
OKCZID: 127537573

Citace (dle ČSN ISO 690):
YOUNGBERG, John, Millie YOUNGBERG a Wes YOUNGBERG. Cíl - vyhraj život!: na cestě ke zdraví a uzdravení. Vydání první. Přeložil Jaroslava DLABAJOVÁ. Praha: Advent-Orion, spol. s r.o., 2016, 127 s. ISBN 978-80-7172-716-3.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.233.221...)