Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2173543 obálek a 537624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Člověk s handicapem v křesťanském společenství

Autor: Josef Slowík
ISBN: 9788071727477
NKP-CNB: cnb002773631
OKCZID: 124761945

Citace (dle ČSN ISO 690):
SLOWÍK, Josef. Člověk s handicapem v křesťanském společenství. Vydání první. Praha: Advent-Orion, spol. s r.o., 2015, 163 s. ISBN 978-80-7172-747-7.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.226.97...)