Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2700207 obálek a 825474 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

AdolescenceAutor: Macek, Petr
Rok: 2003
ISBN: 9788071787471
NKP-CNB: cnb001247455
OKCZID: 110003534
Vydání: 2., upr. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MACEK, Petr. Adolescence. 2., upr. vyd. Praha: Portál, 2003. 141 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Autor této práce je odborníkem na sociální psychologii, což se výraznou měrou odráží na jejím pojetí. Problém adolescence je tu nahlížen jednak globálně z hlediska vývojového a psychologického, ale zároveň též významnou měrou z hlediska sociologického. Autor vychází z různých sociologických studií a výzkumů o mládeži, které se uskutečnily v evropském nebo českém měřítku. V první části knihy jeho postřehy na téma dospívání vycházejí převážně ze zahraničních sociologických výzkumů, naopak ve druhé části se orientuje na česká specifika u naší dospívající mládeže. Autorovi se naskytla jedinečná možnost srovnat výzkumy ze začátku 90. let 20. století (posttotalitní generace) s výzkumy ze začátku 21. století (současná generace dospívajících). Srovnáním dochází autor k zajímavým zjištěním o zájmech a prioritách dospívající mládeže, přičemž komentuje i ožehavá témata, jako je vztah k sexu nebo drogám.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Flexibooks
Československá bibliografická databáze
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)