Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2287686 obálek a 576897 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Adolescence

Autor: Macek, Petr
Rok: 2003
ISBN: 9788071787471
NKP-CNB: cnb001247455
OKCZID: 110003534
Vydání: 2., upr. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MACEK, Petr. Adolescence. 2., upr. vyd. Praha: Portál, 2003. 141 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna - DNNT - dostupné po registraci
Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Autor této práce je odborníkem na sociální psychologii, což se výraznou měrou odráží na jejím pojetí. Problém adolescence je tu nahlížen jednak globálně z hlediska vývojového a psychologického, ale zároveň též významnou měrou z hlediska sociologického. Autor vychází z různých sociologických studií a výzkumů o mládeži, které se uskutečnily v evropském nebo českém měřítku. V první části knihy jeho postřehy na téma dospívání vycházejí převážně ze zahraničních sociologických výzkumů, naopak ve druhé části se orientuje na česká specifika u naší dospívající mládeže. Autorovi se naskytla jedinečná možnost srovnat výzkumy ze začátku 90. let 20. století (posttotalitní generace) s výzkumy ze začátku 21. století (současná generace dospívajících). Srovnáním dochází autor k zajímavým zjištěním o zájmech a prioritách dospívající mládeže, přičemž komentuje i ožehavá témata, jako je vztah k sexu nebo drogám.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Flexibooks
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.201.11...)