Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

200 výtvarných činností: náměty pro tvořivost dětí od 3 letAutor: Kohl, Mary Ann F.
Rok: 2003
ISBN: 9788071787655
NKP-CNB: cnb001198963
OKCZID: 110004205
Vydání: Vyd. 3.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOHL, Mary Ann F. 200 výtvarných činností: náměty pro tvořivost dětí od 3 let. Vyd. 3. Praha: Portál, 2003. 271 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

V tvořivé práci s materiálem, který je běžně po ruce doma i v předškolních zařízeních, mohou dětí získat veliké množství objevných výtvarných zkušeností. Autorka nabízí mateřským školám, kulturním institucím, rodičům a prarodičům projekt seznamování dětí od 3 do 6 let s výtvarnými technikami. První kapitola představuje základní výtvarné postupy, na kterých jsou všechny další náměty založeny. Další kapitoly jsou seřazeny podle ročních období a rozděleny podle měsíců. Na každý měsíc tak připadá přibližně dvacet námětů zahrnujících kreslení, malování, modelování a činnosti rozvíjející konstrukční a řemeslnou zručnost. Všechny náměty se soustřeďují na proces tvoření více než na finální výsledek.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)