Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2634505 obálek a 790422 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Anatomie emocí: struktury lidské zkušenostiAutor: Keleman, Stanley
Rok: 2005
ISBN: 9788071788362
NKP-CNB: cnb001490548
OCLC Number: (OCoLC)85130828
OKCZID: 110005203
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KELEMAN, Stanley. Anatomie emocí: struktury lidské zkušenosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 212 s.

Hodnocení: 4.5 / 5 (2 hlasů)


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaDalší vydání
Anotace

 

Kniha Anatomie emocí je pokusem o propojení anatomie lidského těla s oblastí emocí. Keleman popisuje individuální podobu, tvar lidského těla jako výsledek dynamické interakce geneticky daných tvarů s osobním emočním příběhem člověka, jako pokračující proces, ve kterém jsou zapojeny i emoce, myšlenky, zkušenosti. Bez anatomie není emocí, naopak emoce jsou tmelem, jenž drží náš tvar. Přesto však tradiční anatomie emoční stránku nebere v úvahu. Na druhé straně i psychologie, jež se zabývá studiem emocí, často postrádá porozumění jejich propojení s lidským tělem. První část knihy se zabývá vznikem a organizací lidského těla, jehož podoba je pozměňována osobní emoční historií, otisky lásky a zklamání, urážek a útoků, výzev i stresů. Druhá část knihy popisuje čtyři základní modely tělesné reakce na strádání – rigidita, zhuštění, oteklost, zborcení – ukazuje jak fungují a naznačuje možnosti změny. Životní výzvy a individuální odpověď na ně formují tělesný tvar, kterým člověk vyjadřuje pocity vzrušení, potřebu sebeprosazení, lásku, sexualitu, péči… Tyto pocity jsou základem mezilidských vztahů a možnosti života v lidské pospolitosti. Výklad doprovází 120 ilustrací. Kniha je určena čtenářům se zájmem o psychologii, pracovníci všech pomáhajících profesí.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Zboží.cz
Československá bibliografická databáze
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)