Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2612664 obálek a 778628 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

10 let v českých médiíchAutor: Jirák, Jan a Newton Information Technology
Rok: 2005
ISBN: 9788071789253
NKP-CNB: cnb001584686
OCLC Number: (OCoLC)63115932
OKCZID: 110002737
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
10 let v českých médiích. Vyd. 1. Praha: Portál pro Newton Information Technology, 2005. 142 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Deset let je v historii médií jen krátká epizoda. Poslední desetiletí ale díky digitalizaci změnilo média od základu. Nejen že moderní informační technologie umožnily mnohem rychlejší získávání a šíření informací, ale podnítily také růst technické úrovně - barevnost i kvalitu přenášeného zvuku a obrazu. Do jaké míry by měla být média regulována zákonem a do jaké redakčními etickými kodexy? A jak se odrážejí v médiích současné společenské trendy, včetně nízkého zájmu o politické dění? Spoluvytvářejí média společenské dění a jak lze vliv médií zkoumat? Na tyto otázky odpovídají autoři deseti esejů, v nichž z různých stran analyzují proměnu české mediální scény za posledních deset let.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)