Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2326751 obálek a 587135 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Správní právo : obecná část.

Autor: Hendrych, Dušan
Rok: 1996
ISBN: 9788071790624
NKP-CNB: cnb000116097
OCLC Number: (OCoLC)36508086
OKCZID: 110300793

Citace (dle ČSN ISO 690):
HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 2., zm. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 1996. xv, 438 s. Beckovy právnické učebnice.


Digitální objekty

Česká Digitální knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.96...)