Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2702497 obálek a 826873 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Akciové společnostiAutor: Dědič, Jan, Štenglová, Ivana a Kříž, Radim
Rok: 1998
ISBN: 9788071792130
NKP-CNB: cnb000387328
OCLC Number: (OCoLC)84955811
OKCZID: 110344036
Vydání: 2., dopl. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
DĚDIČ, Jan. Akciové společnosti. 2., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 1998, c1997. xxi, 433 s. Beckova edice právo a hospodářství.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )Další vydání

  • 3., dopl. vyd. Rok vydání: 2000
  • 4., přeprac. vyd. Rok vydání: 2001
  • Vyd. 1. Rok vydání: 1997
  • 6., přeprac. vyd. Rok vydání: 2007
  • 7., přeprac. vyd. Rok vydání: 2012Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)