Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2317110 obálek a 583652 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon směnečný a šekový : komentář

Autor: Kovařík, Zdeněk
Rok: 2005
ISBN: 9788071793472
NKP-CNB: cnb001580690
OCLC Number: (OCoLC)85161953
OKCZID: 110292016
Vydání: 4., dopl. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOVAŘÍK, Zdeněk. Zákon směnečný a šekový: komentář. 4., dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2005, 421 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 80-7179-347-7.


Anotace

 

Konstantní právní úprava směnečného a šekového práva umožnila při přípravě 4. vydání tohoto komentáře dobře navázat na předchozí vydání. Podstatnější změny jsou patrné zejména v předpisech souvisejících, a to v oblasti práva cenných papírů, které bylo v minulém roce podstatně přepracováno. Právě tyto změny nalezly svůj odraz v některých otázkách souvisejících se směnečnou a šekovou problematikou. Změn však doznaly i některé další navazující právní předpisy. Komentář reaguje též na zcela nové právní předpisy, mimo jiné např. na zákon omezující hotovostní placení. Podstatně byl také rozšířen počet dosud uveřejněných soudních rozhodnutí, nechybí ani doplnění odkazů na speciální literaturu k tomuto tématu. 4., doplněné vydání komentáře poskytuje nejnovější náhled na celou problematiku v oblasti práva směnečného a šekového z pohledu legislativního, z pohledu judikatury a literatury a rovněž z hlediska obecných praktických zkušeností se směnkou, když vychází ze všech zmíněných okruhů a pramenů poznání tohoto práva.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Srovname.cz
Zboží.cz
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.239.176...)