Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2747094 obálek a 845224 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Správní právo: obecná částAutor: Hendrych, Dušan
Rok: 2006
ISBN: 9788071794424
NKP-CNB: cnb001656978
OCLC Number: (OCoLC)85550115
OKCZID: 110002320
Vydání: 6. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 6. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2006. xxxix, 822 s. Právnické učebnice.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné přes terminál )
Národní digitální knihovna (dostupné přes terminál )Anotace

 

Šesté vydání učebnice správního práva navazuje na tradice vynikajících českých administrativistů a dává čtenářům co nejucelenější výklad základních pojmů a institutů správního práva ve spojení s platným právem a judikaturou českých i evropských soudů. Nové vydání učebnice je vzhledem ke svému obsahu nepostradatelné nejen pro posluchače právnických fakult, ale i pro širší odbornou veřejnost.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)