Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2460432 obálek a 691227 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Správní právo: obecná část

Autor: Hendrych, Dušan
Rok: 2001
ISBN: 9788071794707
NKP-CNB: cnb000987928
OCLC Number: (OCoLC)47952799
OKCZID: 110003456
Vydání: 4., změn. a dopl. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 4., změn. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2001. xx, 521 s. Beckovy právnické učebnice.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (34.207.247...)