Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197353 obálek a 553383 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Obchodní zákoník

Obr.1: Nejaktuálnější obálka tohoto
souborného záznamu

detail

Obr.2: Vlastní obálka tohoto
souborného záznamu

Autor: Štenglová, Ivana, Plíva, Stanislav, Tomsa, Miloš, Česko
Rok: 1994
ISBN: 9788071794875
NKP-CNB: cnb001410508
OKCZID: 110980764

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠTENGLOVÁ, Ivana, Stanislav PLÍVA a Miloš TOMSA. Obchodní zákoník: komentář. V Praze: C.H. Beck, [1994]-. Beckova edice komentované zákony.


Digitální objekty

Národní knihovna České republikyČásti díla

  • Rok: 2006
  • Rok: 2002

Seřadit podle data skenování | Seřadit podle aktuálnosti


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.234.223...)