Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907967 obálek a 878235 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Akciové společnosti.Autor: Dědič, Jan
Rok: 2007
ISBN: 9788071795872
NKP-CNB: cnb001715791
OCLC Number: (OCoLC)187295861
OKCZID: 110281401
Vydání: 6., přeprac. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
DĚDIČ, Jan. Akciové společnosti. 6., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, 920 s. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 978-80-7179-587-2.


Další vydání

  • Vyd. 1. Rok vydání: 1997
  • 2., dopl. vyd. Rok vydání: 1998
  • 3., dopl. vyd. Rok vydání: 2000
  • 4., přeprac. vyd. Rok vydání: 2001
  • 5., přeprac. vyd. Rok vydání: 2003
  • 7., přeprac. vyd. Rok vydání: 2012Anotace

 

Od pátého vydání publikace Akciové společnosti byl obchodní zákoník již osmnáctkrát novelizován. Nové (již šesté) vydání této publikace reaguje na všechny změny právní úpravy, k nimž došlo po novelizaci obchodního zákoníku zákonem č. 88/2003 Sb. Značně byly upraveny zejména pasáže týkající se obchodního rejstříku a pasáže související s novou právní úpravou podnikání na kapitálovém trhu, s novou právní úpravou dluhopisů a úpravou evropské společnosti. Nově byla do publikace začleněna úprava práva výkupu účastnických cenných papírů a úpravy změny právní formy evropské společnosti na akciovou společnost. Do textu šestého vydání byla začleněna rovněž nová judikatura ve věcech akciových společností.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

Knihy.ABZ.cz
Můj antikvariát
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)