Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2091908 obálek a 515045 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář

Autor: Hásová, Jiřina, Česko
Rok: 2007
ISBN: 9788071795957
NKP-CNB: cnb001725869
OCLC Number: (OCoLC)237189266
OKCZID: 110277549

Citace (dle ČSN ISO 690):
HÁSOVÁ, Jiřina. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, 1056 s. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 978-80-7179-595-7.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Komentář je rozdělen do třech částí. První část přináší úplné znění textu zákona, druhá část obsahuje zevrubný výklad k jednotlivým paragrafům. Samozřejmostí jsou odkazy na související ustanovení a právní předpisy, dále pak odkazy na literaturu i dostupnou judikaturu. Do poslední části publikace jsou vybrány a zařazeny ponejvíce výňatky právních předpisů souvisejících s insolvenčním zákonem. Komplexně a erudovaně zpracovaná nová právní problematika nalezne své uplatnění jak u odborné právnické veřejnosti zaměřující se ve své profesi především na insolvenční právo, tak i u širšího okruhu subjektů přicházejícího do kontaktu s touto právní specializací.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogPřidat čtenářskou recenzi

Od: (3.83.32...)