Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2539862 obálek a 735515 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Veřejné vlastnictví v právu a společnostiAutor: Havlan, Petr
Rok: 2008
ISBN: 9788071796176
NKP-CNB: cnb001725872
OCLC Number: (OCoLC)237189272
OKCZID: 110265882
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAVLAN, Petr. Veřejné vlastnictví v právu a společnosti. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2008, 306 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7179-617-6.


Anotace

 

Publikace představuje ojedinělé ucelené zpracování problematiky veřejného vlastnictví v širokém smyslu. Autor se v ní zabývá pojmem vlastnictví, věnuje pozornost veřejným subjektům jako subjektům vlastnického práva, vymezuje pojem "veřejné vlastnictví", přibližuje vývoj právní úpravy veřejného vlastnictví a kriticky analyzuje její současný stav. Publikace usiluje o funkční syntézu teoretických a praktických poznatků z dané oblasti, přičemž v řadě souvislostí překračuje rámec práva a hledá východiska také ve sféře ekonomických věd, filozofie, sociologie aj. Vedle odborné právní praxe je publikace určena rovněž studentům právnických fakult a všem, kteří o danou problematiku projeví hlubší zájem.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.221...)