Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2288231 obálek a 577082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Správní právo : obecná část

Autor: Hendrych, Dušan
Rok: 2003
ISBN: 9788071796718
NKP-CNB: cnb001292005
OCLC Number: (OCoLC)56852049
OKCZID: 110004143
Vydání: 5., rozš. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 5., rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2003. xxviii, 793 s. Beckovy právnické učebnice.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Úkolem publikace je teoretický rozbor institutu práv k průmyslovému vlastnictví s přihlédnutím k nové právní úpravě v této oblasti, včetně vyhodnocení dopadu na jiné právní instituty, především otázky nekalé soutěže a uvedení příslušné, dostupné správní a soudní judikatury. Součástí je též rozbor uvedené problematiky z pohledu práva Evropské unie (patent Společenství, (průmyslový) vzor Společenství a ochranná známka Společenství) a z pohledu mezinárodních smluv (Evropská patentová úmluva, Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek).

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.238.36...)