Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2089546 obálek a 513682 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Právnický slovník

Autor: Hendrych, Dušan
Rok: 2003
ISBN: 9788071797401
NKP-CNB: cnb001252358
OCLC Number: (OCoLC)61891233
OKCZID: 110002311

Citace (dle ČSN ISO 690):
HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 2., rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003, 1320 s. Beckovy odborné slovníky. ISBN 80-7179-740-5.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.227.2...)