Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2155507 obálek a 529791 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Právnický slovník

Rok: 2003
ISBN: 9788071797401
NKP-CNB: cnb001252358
OCLC Number: (OCoLC)61891233
OKCZID: 110002311
Vydání: 2., rozš. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 2., rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003, 1320 s. Beckovy odborné slovníky. ISBN 80-7179-740-5.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Dlouho očekávané druhé vydání úspěšného Právnického slovníku se jistě stane stěžejním dílem v knihovnách odborné veřejnosti i laických zájemců o oblast práva. Dílo je vzhledem ke svému rozsahu - téměř 5000 odborných hesel, systematice zpracování a možnostem bleskového vyhledávání příslušného hesla v elektronické verzi slovníku - na našem trhu bezkonkurenčním produktem. Autorský kolektiv druhého vydání doplnil publikaci o řadu nových pojmů, zpracoval nová hesla a aktualizoval hesla dosavadní tak, aby korespondovala s platnou právní úpravou. Všechna obsahují graficky znázorněné odkazy umožňující snadnou orientaci ve vzájemných souvislostech mezi jednotlivými pojmy - díky tomuto systému tak získáte o hledané problematice kompletní přehled.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat čtenářskou recenzi

Od: (18.206.13...)