Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2463574 obálek a 692207 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Přípravné řízení trestní

Autor: Šámal, Pavel
Rok: 2003
ISBN: 9788071797418
NKP-CNB: cnb001255672
OCLC Number: (OCoLC)56873076
OKCZID: 110090065
Vydání: 2. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Přípravné řízení trestní. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. xxviii, 1443 s. Beckovy příručky pro právní praxi.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Publikace je druhým vydáním praktické příručky, popisující chronologicky průběh přípravného řízení trestního od jeho zahájení až po jeho skončení podáním obžaloby, návrhu potrestání, zastavení trestního stíhání, přerušení trestního stíhání, postoupení věci jinému orgánu, příp. jiného meritorního rozhodnutí. Publikace obsahuje především praktické postupy jednotlivých orgánů činných v trestním řízení, ale i obhajoby v přípravném řízení, včetně vzorů rozhodnutí a podání.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Zboží.cz
Antikvarium s.r.o.
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (54.198.139...)