Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2538959 obálek a 735006 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Směnka jako zajištěníAutor: Zdeněk Kovařík
Rok: 2002
ISBN: 9788071797852
NKP-CNB: cnb001092947
OKCZID: 110018845

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka jako zajištění. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2002, 92 s. Beckova edice právo a hospodářství.


Anotace

 

Obchodní, bankovní, ale také jiná praxe využívá směnky ve velkém měřítku rovněž jako nástroje zajištění splnění jiných práv a pohledávek. Užití směnky k tomuto účelu ovšem otevírá celou řadu problémů, a to jak právních, tak také zcela praktických. Snahou publikace je rozhodující okruh těchto otevřených otázek objasnit.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (34.239.147...)