Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2288231 obálek a 577082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy správního práva trestního

Autor: Mates, Pavel
Rok: 2008
ISBN: 9788071798064
NKP-CNB: cnb001748104
OCLC Number: (OCoLC)228777764
OKCZID: 110264148

Citace (dle ČSN ISO 690):
MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2008, 202 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7179-806-4.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Publikace přináší pohled na specifickou oblast správního práva, která jde napříč jeho obecnou i zvláštní částí. Pozornost je zaměřena na objasnění základních institutů a pojmů, které jsou zde frekventovány, obecných principů tvořících nezbytný předpoklad pro pochopení odpovědnostních vztahů v oblasti veřejné správy, a to s přihlédnutím k judikatuře, zejména soudů správních a Ústavního soudu. Učebnice je určena pro posluchače právnických fakult, Policejní akademie České republiky, případně i jiných vysokých škol, které se zabývají problematikou veřejné správy. Dobře poslouží také širší odborné veřejnosti, působící v aplikační praxi nebo oblasti legislativy.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

NK Praha


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.238.36...)