Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související: komentář

Autor: Chaloupková, Helena a Holý, Petr
Rok: 2004
ISBN: 9788071798491
NKP-CNB: cnb001471669
OCLC Number: (OCoLC)85122733
OKCZID: 110048032
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHALOUPKOVÁ, Helena. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související: komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2004. xvi, 540 s. Beckovy texty zákonů s komentářem.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Publikace obsahuje kromě výkladu jednotlivých ustanovení zákona i shrnutí dosavadních poznatků z praxe při aplikaci tohoto nového zákona. Dále přináší komentář k zákonům o České televizi a Českém rozhlase a celou řadu souvisejících předpisů, včetně zákona tiskového, autorského a mezinárodních předpisů z oblasti médií. Publikace je určena nejen advokátům a právníkům, kteří se touto problematikou zabývají, ale je současně koncipována jako pomůcka pro širší veřejnost, ať ze strany provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, zadavatelů a zpracovatelů reklamy, ale i samotných konzumentů rozhlasového a televizního vysílání.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Zboží.cz
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (34.231.243...)