Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889424 obálek a 872219 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničíAutor: Raban, Přemysl
Rok: 2004
ISBN: 9788071798736
NKP-CNB: cnb001488332
OCLC Number: (OCoLC)85123321
OKCZID: 110271883
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
RABAN, Přemysl. Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2004, 745 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 80-7179-873-8.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Autor rozebírá jak teoretické, tak praktické otázky uplatnění nároku v rozhodčím řízení jak ve sporech vnitrostátních, tak i ve sporech s mezinárodním prvkem. Informativně se věnuje též sporům před zahraničními arbitrážními institucemi a podle zahraničních rozhodčích řádů. Rozebírá i způsob uznávání a vymáhání našich a zahraničních rozhodčích nálezů. Hlavní těžiště práce je věnováno rozhodování o majetkových sporech před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Publikace je doplněna zněním jednotlivých předpisů, mezinárodních smluv a řádů, jak v originálním, tak i v českém znění, jakož i doporučenými formulacemi rozhodčích doložek a některých podání.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)