Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2413936 obálek a 660546 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Evropské měnové právo

Rok: 2007
ISBN: 9788071799405
NKP-CNB: cnb001730083
OCLC Number: 190409330
OKCZID: 110261690

Citace (dle ČSN ISO 690):
TOMÁŠEK, Michal. Evropské měnové právo. 2., aktualiz. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, 180 s. Beckova skripta. ISBN 978-80-7179-940-5.


Anotace

 

Publikace nejen reflektuje poslední změny evropské právní úpravy k ultimu pololetí 2007, ale je také hodnotí dopady ustanovení evropského práva na národní právní řády. Soustřeďuje poznatky evropského práva v měnové oblasti. Podává výklad o měnovém právu, které se jako výrazná součást evropského práva uplatňuje po zavedení jednotné měny euro a po přenesení měnových pravomocí ze členských států na Společenství. Evropské měnové právo reguluje zásady peněžního oběhu v členských státech hospodářské a měnové unie a ve vztahu k těmto státům významně zasahuje do vnitrostátních systémů finančního práva. Kniha je proto určena nejen všem zájemcům o obor evropského práva, ale i těm, kdo se zabývají právem finančním.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Srovname.cz
Zboží.cz
Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.95.131...)