Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1907251 obálek a 477268 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Biologie pro gymnázia : (teoretická a praktická část).

Autor: Jelínek, Jan
Rok: 2002
ISBN: 9788071820895
NKP-CNB: cnb001123615
OCLC Number: (OCoLC)51191000
OKCZID: 110279108
Vydání: 5. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 5. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 574 s., [56] s. obr. příl.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Další vydání

  • 3., dopl. a opr. vyd. Rok vydání: 1998
  • 4., rozš. vyd. Rok vydání: 2000
  • 6., rozš. vyd. Rok vydání: 2003
  • 7., aktualiz. vyd. Rok vydání: 2004
  • 8., rozš. vyd. Rok vydání: 2006
  • 9. vyd. Rok vydání: 2007
  • 10. vyd. Rok vydání: 2013
  • 11. vyd. Rok vydání: 2014Anotace

 

Učebnice vychází z osnov čtyřletého gymnázia a zahrnuje část botanickou, zoologic- kou, anatomii a fyziologii člověka a kapitoly z obecné biologie. Druhou část knihy tvoří praktická část zpracovaná po kapitolách a obsahující jak definice důležitých pojmů, otázky, doplňovačky a testy na procvičení učiva, tak metodické návody k praktickým cvičením. Oproti předchozímu vydání byla aktualizovaná i část o původu a vývoji člověka. Součástí knihy jsou barevné obrazové přílohy.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Můj antikvariát 245.00 Kč


Komentáře

Kniha ne příliš obsáhlá, některé kapitoly velmi málo zpracované, či nezpracované jako např. embryogeneze. Rozhodně nedostačující pro přípravu na maturitu, ale na menší referáty a základní informace vyhovující.
27.04.2011    Zdroj: SKAT - Souborný katalog


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.91.4...)