Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2260911 obálek a 569624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Gallery of Great Europeans

Autor: Mezihorák, František
Rok: 2003
ISBN: 9788071821496
NKP-CNB: cnb001203971
OCLC Number: (OCoLC)53263764
OKCZID: 110548794

Citace (dle ČSN ISO 690):
MEZIHORÁK, František. Gallery of great Europeans. 1st ed. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. 206 s.


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.85.57...)