Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2447910 obálek a 684889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bezstarostné roky? : kroky a krůčky předškolním věkem : poradenství pro rodiče

Autor: Kucharská, Anna
Rok: 2004
ISBN: 9788071832911
NKP-CNB: cnb001300858
OCLC Number: (OCoLC)56866256
OKCZID: 110308300
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUCHARSKÁ, Anna a Daniela ŠVANCAROVÁ. Bezstarostné roky?: kroky a krůčky předškolním věkem : poradenství pro rodiče. 1. vyd. Praha: Scientia, 2004, 89 s. ISBN 80-7183-291-X.


Anotace

 

Příručka pro rodiče přibližuje pohledy na chování předškolního dítěte, na jeho dosavadní vývoj i na vztahy uvnitř i vně rodiny. Tato kombinovaná piblikace, kniha +31 barev. ilustrovaných, složených, pracovních listů z je rčena rodičům,ale i prarodičům, vychovatelům a učitelům pečujícím o děti předškolního věku nebo prvňáky. Obsahuje psaný text a přílohu 31 barevných pracovních listů s rozmanitými úkoly. Seznamuje s vývojem dítěte příslušného věku v oblasti fyzické, psychické i sociální. Zdůrazňuje důležité podmínky pro úspěšný vstup do školy – zralost dítěte, alei rozmanité a podnětné rodinné prostředí a přiměřenou péči a výchovu. Zabývá se také otázkou docházky do mateřské školy a rizikem specifických poruch učení. Cennou součástí knihy jsou náměty ke hrám,kterými může rodič přispět ke zdárnému rozvoji dětských schopností a dovedností potřebných k úspěšnému zvládnutí počátků školní docházky. V neposlední řadě kniha nabízí rodičům a jejich dětem šanci trávit společně čas při hrách a tvůrčí činnosti.

Zdroj anotace: Srovname.czDostupné zdroje

Srovname.cz
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.51...)