Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2390480 obálek a 597931 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Aktuální problémy výchovy: analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

Autor: Jedlička, Richard
Rok: 1998
ISBN: 9788071845553
NKP-CNB: cnb000354630
OCLC Number: (OCoLC)40091869
OKCZID: 110273579
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
JEDLIČKA, Richard a Jaroslav KOŤA. Aktuální problémy výchovy: analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 169 s. ISBN 80-7184-555-8.


Anotace

 

Sociálně patologické jevy v chování dětí a mládeže. Výchovné postupy jejich prevence a překonávání.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.80.5...)