Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2238724 obálek a 562533 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Aktuální problémy výchovy: analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.

Autor: Jedlička, Richard
Rok: 1998
ISBN: 9788071845553
NKP-CNB: cnb000354630
OCLC Number: (OCoLC)40091869
OKCZID: 110273579

Citace (dle ČSN ISO 690):
JEDLIČKA, Richard a Jaroslav KOŤA. Aktuální problémy výchovy: analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 169 s. ISBN 80-7184-555-8.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (100.24.113...)