Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2119210 obálek a 525073 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jan Tomáš Vojtěch Berghauer : 1684-1760 : děkan královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Autor: Urfus, Valentin
Rok: 1997
ISBN: 9788071922209
NKP-CNB: cnb000273379
OCLC Number: (OCoLC)82907920
OKCZID: 110315295

Citace (dle ČSN ISO 690):
URFUS, Valentin. Jan Tomáš Vojtěch Berghauer: 1684-1760 : děkan královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Vyd. v KN 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. 103 s. Knižnice vyšehradské kapituly, sv. 1.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.202...)