Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2541327 obálek a 736310 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ale zbav nás od zlého : praktický přístup k vysvobozeníAutor: Philippe Madre, Jan Joneš
Rok: 2003
ISBN: 9788071925668
NKP-CNB: cnb001201649
OCLC Number: (OCoLC)53262541
OKCZID: 110016189

Citace (dle ČSN ISO 690):
MADRE, Philippe. Ale zbav nás od zlého: praktický přístup k vysvobození. Překlad Jan JONEŠ. 2. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. 141 s. Duchovní život, 45.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Velice aktuální kniha z pera lékaře psychiatra se zabývá dávným biblickým problémem vztahu ďábla a lidské duše. Autor na řadě příkladů dokazuje, že se nejedná o překonané báchorky z minulosti, ale že ďábelský vliv na duše skutečně existuje a že jej lze rozpoznat. Při četbě s překvapením zjišťujeme, jak právě osoby hluboce duchovně založené mohou být v tomto směru zranitelné. Dále jsou zde podrobeny kritice některé orientální duchovní proudy a metody duchovního sebezdokonalování, které se u osob nepřipravených mohou stát vstupní branou ďábelské nákazy. A lékem na to všechno není ani freudismus, ani psychoanalýza, leč upřímná křesťanská modlitba.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (34.239.167...)