Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2670280 obálek a 806177 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Královský Vyšehrad II: sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a PavlaAutor: Kotous, Jan, Nechvátal, Bořivoj a Huber, Jiří
Rok: 2001
ISBN: 9788071925996
NKP-CNB: cnb001006961
OCLC Number: (OCoLC)49246541
OKCZID: 110020155

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOTOUS, Jan, ed., NECHVÁTAL, Bořivoj, ed. a HUBER, Jiří, ed. Královský Vyšehrad II: sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla. Vyd. 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. 383 s., [32] s. obr. příl.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )
Moravská zemská knihovna (dostupné po přihlášení )Anotace

 

Příspěvky předních českých historiků, archeologů, historiků umění či archivářů mají velmi rozmanitý záběr. Věnují se dějinám a osobnostem vyšehradské kapituly (její založení a středověká historiografie, vyšehradské proboštství a české kancléřství v 1. pol. 14. stol., kapitulní poklad a knihovna, vyšehradští probošti a děkanové (Albík z Uničova, Jan Václav Ditrich z Lilienthalu, Jan Tomáš Vojtěch Berghauer, Ferdinand Kindermann), instalační mince kapituly, dále písemným památkám (Kodex vyšehradský, vyšehradský kopiář bílý, erbovní listiny děkanů), kapitulnímu kostelu sv. Petra a Pavla a jeho výzdobě (ideální podoba kostela, průzkumy v letech 1980-1998, gotické nástěnné malby, mozaiky v postranních tympanonech, Mockerova restaurace) nebo archeologickým nálezům (exotické motivy na vyšehradské dlažbě, nález tzv. mísy bohyně Živy, nález baptisteria před západním průčelím raně románské baziliky sv. Petra a Pavla). Další stati se zabývají např. sporem Vyšehradu s Novým Městem v 16. stol. kvůli obchodu s dřívím, uměleckým zobrazováním Vyšehradu v manýrismu a baroku, srovnáním zdravotního stavu chrupu koster dvou vyšehradských populací, počátky Jedličkova ústavu či historií vyšehradské zeleně. - Textovou část doplňují 103 černobílá vyobrazení přímo v textu (fotografie, reprodukce, nákresy, plány, půdorysy) a 31 barevných snímků v obrazové příloze.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)