Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2265650 obálek a 570862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Služba uzdravování

Rok: 2010
ISBN: 9788071953562
NKP-CNB: cnb002108096
OCLC Number: 664091543
OKCZID: 110665173

Citace (dle ČSN ISO 690):
MACNUTT, Francis. Služba uzdravování. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010, 328 s. Orientace. ISBN 978-80-7195-356-2.


Anotace

 

Autor ve své knize rozlišuje čtyři oblasti uzdravení Boží mocí. Je to především odpuštění hříchů, dále tzv. vnitřní uzdravení (uzdravení emocí), fyzické uzdravení a osvobození od zlého. Všechny oblasti ovšem vidí ve vzájemných souvislostech. Za jeho výkladem stojí zkušenost mnoha desetiletí této služby v mezinárodním měřítku a léta spolupráce a konzultací s dalšími lidmi, kteří v církvi slouží modlitbou za uzdravení. Jde zřejmě o dosud nejsolidnější knihu, která se zabývá tématem modlitby za uzdravení z pohledu katolické nauky a pastorační praxe.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.238.70...)