Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2155058 obálek a 529608 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Demonstrujeme kmity netradičně

Autor: Oldřich Lepil
Rok: 1996
ISBN: 9788071960287
NKP-CNB: cnb000138664
OCLC Number: (OCoLC)37251930
OKCZID: 110021364

Citace (dle ČSN ISO 690):
LEPIL, Oldřich. Demonstrujeme kmity netradičně. 1. vyd. Praha: Prometheus :, Jednota českých matematiků a fyziků, 1996, 55 s. Praxe učitele matematiky - fyziky - informatiky : edice metodických příruček pro učitele a studenty učitelství, roč. 2 (19
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.193...)