Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2615024 obálek a 781067 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Matematika pro gymnázia: rovnice a nerovniceAutor: Charvát, Jura, Zhouf, Jaroslav a Boček, Leo
Rok: 1999
ISBN: 9788071961543
NKP-CNB: cnb000768885
OCLC Number: (OCoLC)43807959
OKCZID: 110012811

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHARVÁT, Jura. Matematika pro gymnázia. 3., přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 1999. 223 s. Učebnice pro střední školy.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Další z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Lze ji využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací matematiky. Text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s odbornou skupinou pro gymnázia Jednoty českých matematiků a fyziků. Znak JČMF, který všechny tyto učebnice nesou, je známkou jejich vysoké odborné a metodické úrovně.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Zboží.cz
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)