Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2379032 obálek a 592234 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Matematika v příkladech

Autor: Milada Hudcová, Libuše Kubičíková, Tomáš Hudec
ISBN: 9788071964780
NKP-CNB: cnb003309613
OKCZID: 128528569

Citace (dle ČSN ISO 690):
HUDCOVÁ, Milada. Matematika v příkladech. 1. vydání. Praha: Prometheus, 2020-. ^^^svazků.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.98...)